wspólne dbanie o firmę

Co zrobić, żeby pracownicy dbali o firmę tak samo, jak my?

Pomysł, aby pracownicy poczuli inwestycję w sukces swojej firmy, jest atrakcyjny zarówno dla szefów, jak i podwładnych. Osiągnięcie celów, które ostatecznie przynoszą korzyści całej organizacji, wymaga zbiorowego zaangażowania wszystkich osób pracujących w danym miejscu.
presja otoczenia

Presja otoczenia – jak robie z nią radzić?

Każdy od czasu do czasu doświadcza presji w miejscu pracy. Może to być przytłaczające i pochłaniać naszą energię emocjonalną. Pomimo wszechobecności presji (w domu równie często się pojawia), istnieją pewne kroki, które możemy podjąć, aby skutecznie nią zarządzać.
rozwój organizacji

Proces skalowania biznesu

Każda firma przechodzi różne etapy rozwoju. Jeden z nich to powiększanie swoich zasobów – jak ludzkich, tak i narzędziowych czy finansowych. W pewnym momencie właściciele zderzają się z rzeczywistością i okazuje się, że zarządzanie coraz większą organizacją, wymaga uwagi i przeprocesowania. Co zrobić, żeby jeszcze u podstaw problemu, znaleźć jego rozwiązanie? Odpowiedź poniżej.
kontrolowanie pracowników

Jak skutecznie kontrolować pracowników?

Proces ten dzieli się na kilka etapów i wymaga od managera posiadania wiedzy oraz kompetencji w zakresie relacji międzyludzkich, a także umiejętności ciągłej i bieżącej analizy sytuacji.
postawy pracownicze

Jak wpływać na postawy pracownicze?

Postawy pracownicze to cechy osobowościowe i zachowania pracowników w miejscu pracy. Wpływają na jakość pracy, wydajność, motywację, a także kulturę organizacyjną w firmie, dlatego tak ważne jest właściwe nimi zarządzanie. A czy na postawy pracownicze można mieć wpływ?
negocjacje w biznesie

Trudne negocjacje, łatwy proces

Negocjacje to proces komunikacyjny między dwiema lub więcej stronami, którego celem jest osiągnięcie porozumienia lub uzgodnienia w sprawie określonej kwestii.

Efekty sprzedaży nie są zadowalające

Trudność z pozyskiwaniem nowych klientów

Pracownicy nie biorą odpowiedzialności

Pracownicy tłumaczą się brakiem czasu

W firmie jest duża rotacja pracowników

Pracownikom brakuje motywacji do pracy

Menadżerowie nie delegują lub nie egzekwują zadań

Bo wszystko zaczyna i kończy się na ludziach…

Z pasją i zaangażowaniem dążę do tego, aby ludzie w firmach ze sobą współpracowali, mieli pozytywną energię i koncentrowali się na realizacji celów, a managerowie mieli poczucie sprawstwa i satysfakcję z tego, co robią.

 • Rozeznanie

  Najpierw musimy dobrze poznać Ciebie i Twoją firmę.
 • Identyfikacja problemu

  Rzeczywisty problem nie zawsze rzuca się w oczy. Przyglądamy się i znajdujemy źródło Twoich zmartwień.
 • Opracowanie rozwiązania

  Nie rzucamy gotowymi pomysłami z rękawa. Opracowujemy je specjalnie dla Ciebie w odniesieniu do konkretnej sytuacji.
 • Wdrożenie

  Przystępujemy do działania. Wspólnie pozbywamy się źródła problemu poprzez szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej i całych zespołów.

Kim jest Wojciech Gabryelczyk?

Przedsiębiorcą, doradcą biznesowym, trenerem i inspiratorem zmian. Człowiekiem od rozwiązywania problemów, z jakimi stykają się prezesi, właściciele firm, menadżerowie oraz handlowcy. Pomaga tym, którzy w codziennej pracy z ludźmi napotykają przeszkody uprzykrzające im drogę do zawodowego sukcesu.

Jest ponadto autorem innowacyjnego systemu zarządzania operacyjnego Supporting™, który polega na wpływaniu na wartości i postawy pracowników. Prowadzi również bliźniaczą działalność Gabryelczyk Business Recruitment, w ramach której wspiera zarządy firm w prowadzeniu skutecznej rekrutacji na stanowiska managerskie i wyższego szczebla.

Zachęcam
do kontaktu