kultura organizacyjna

5 kroków budowania kultury organizacyjnej

Budowanie kultury organizacyjnej to swego rodzaju budowanie wizerunku firmy – jak chcesz, żeby była postrzegana, odbierana i jaką pozycje rynkową zajmowała. To również sposób na pracę w zgodzie ze sobą, w środowisku o podobnych wartościach oraz wśród osób, z którymi chcesz na co dzień przebywać.

Umiejętność delegowania zadań 

Delegowanie obowiązków to kluczowa umiejętność managerska, której trzeba się nauczyć, aby była jak najbardziej efektywna i przynosiła obustronną satysfakcję.

5 powodów spadku efektywności w zespole

Po czym poznać, że w zespole spadła efektywność? Najczęściej po wyraźnie słabszych wynikach, klientach powracających z kolejnymi problemami czy też coraz mniejszej ilość nowych kontrahentów. Innym powodem, wcale nierzadkim, może być psująca się atmosfera spowodowana wewnętrznymi zmianami tudzież czynnikami zewnętrznymi, mającymi bezpośredni wpływ na pracowników.

Dlaczego dobra komunikacja jest tak ważna?

Komunikujemy się każdego dnia. Wymieniamy się doświadczeniem, spostrzeżeniami, opiniami. Dzielimy wiedzą, dyskutujemy. Jednak gdy mowa o komunikacji w biznesie, warto zachować pewien skuteczny schemat, dzięki któremu osiągniemy założone cele.

Inteligencja zbiorowa

Określenie intencji zbiorowej odnosi się do grupy ludzi współpracującej ze sobą przy danym projekcie. Polega na dzieleniu się wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem i kompetencjami.

Procesy w organizacji

Niezależnie od działu przedsiębiorstwa, wszystkie zachodzące w nim procesy są ze sobą połączone i działają zależnie od siebie. Są jak naczynia połączone w organizmie, co oznacza, że gdy jeden z nich ma problemy, odbija się to echem w pozostałej części firmy.

Efekty sprzedaży nie są zadowalające

Trudność z pozyskiwaniem nowych klientów

Pracownicy nie biorą odpowiedzialności

Pracownicy tłumaczą się brakiem czasu

W firmie jest duża rotacja pracowników

Pracownikom brakuje motywacji do pracy

Menadżerowie nie delegują lub nie egzekwują zadań

Bo wszystko zaczyna i kończy się na ludziach…

Z pasją i zaangażowaniem dążę do tego, aby ludzie w firmach ze sobą współpracowali, mieli pozytywną energię i koncentrowali się na realizacji celów, a managerowie mieli poczucie sprawstwa i satysfakcję z tego, co robią.

 • Rozeznanie

  Najpierw musimy dobrze poznać Ciebie i Twoją firmę.
 • Identyfikacja problemu

  Rzeczywisty problem nie zawsze rzuca się w oczy. Przyglądamy się i znajdujemy źródło Twoich zmartwień.
 • Opracowanie rozwiązania

  Nie rzucamy gotowymi pomysłami z rękawa. Opracowujemy je specjalnie dla Ciebie w odniesieniu do konkretnej sytuacji.
 • Wdrożenie

  Przystępujemy do działania. Wspólnie pozbywamy się źródła problemu poprzez szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej i całych zespołów.

Kim jest Wojciech Gabryelczyk?

Przedsiębiorcą, doradcą biznesowym, trenerem i inspiratorem zmian. Człowiekiem od rozwiązywania problemów, z jakimi stykają się prezesi, właściciele firm, menadżerowie oraz handlowcy. Pomaga tym, którzy w codziennej pracy z ludźmi napotykają przeszkody uprzykrzające im drogę do zawodowego sukcesu.

Jest ponadto autorem innowacyjnego systemu zarządzania operacyjnego Supporting™, który polega na wpływaniu na wartości i postawy pracowników. Prowadzi również bliźniaczą działalność Gabryelczyk Business Recruitment, w ramach której wspiera zarządy firm w prowadzeniu skutecznej rekrutacji na stanowiska managerskie i wyższego szczebla.

Zachęcam
do kontaktu