Pracownicy tłumaczą się brakiem czasu

Prawdopodobne przyczyny

Brak czasu jest tylko wymówką

pracownikom brakuje poczucia wpływu i sensu, pracują według schematów, bez ukierunkowania na efekt

Pracownikom faktycznie brakuje czasu

nie potrafią właściwie organizować swojej pracy, nie ma jasno określonych zadań do realizacji dla poszczególnych pracowników lub są one źle delegowane

Proponowane rozwiązania

Zachęcam
do kontaktu