Pracownikom brakuje motywacji do pracy

Prawdopodobne przyczyny

Nie czują się spełnieni zawodowo

Pracują według schematów, bez ukierunkowania na efekt

Pracownicy nie mają poczucia wpływu i sensu swojej pracy

Proponowane rozwiązania

Zachęcam
do kontaktu