Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz o ochronie prywatności

Witaj na stronie Gabryelczyk Business Progress! Administratorem Danych Osobowych
(dalej: Administrator) jest Biznes Progres, przy ul. Kościuszki 21/5a, 44-100 Gliwice.

Cieszymy się, że będziemy mogli z Tobą współpracować i pomóc Ci rozwijać się zawodowo. Jak możesz się domyślać, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe celem właściwego świadczenia naszych usług.

Administrator zobowiązuje się chronić Twoje dane osobowe, jak i prywatność. W niniejszej Informacji zapoznasz się ze swoimi prawami w zakresie danych osobowych oraz prywatności. Zdajemy sobie sprawę, że Informacja jest długa, ale prosimy o dokładne zapoznanie się z nią. Poniżej znajduje się spis treści. Jeżeli chcesz, możesz do razu przejść do konkretnej części.

Biznes Progres to agencja zatrudnienia działająca pod wpisem 14813 oraz firma consultingowa. Biznes Progres świadczy szeroki zakres usług z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, w tym rekrutacja, zmiana ścieżki kariery zawodowej, rozwój talentów, outplacement i rozwiązania dotyczące testów sprawdzających umiejętności zawodowe.

Jakiego rodzaju Dane Osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora?

Dane osobowe zbierane przez Administratora to między innymi:

 • Twoje imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej;
 • jeżeli skontaktujesz się z Nami, w niektórych przypadkach możemy zachować zapis takiej korespondencji;
 • możemy również zbierać informacje na temat Twojego korzystania z naszej strony, w tym między innymi informacje dotyczące adresu IP, typu przeglądarki, ruchu
 • możemy również zbierać informacje do celów marketingowych i na potrzeby prowadzenia analiz, w tym informacje dotyczące Twoich odpowiedzi na maile, wiadomości tekstowe, połączenia telefoniczne i inne kampanie marketingowe;
 • zdjęcia i filmy sporządzone podczas Twojej obecności na szkoleniach lub podobnych wydarzeniach (w trakcie szkolenia możesz poprosić o nierobienie Tobie zdjęć lub niefilmowanie Twojej osoby.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe na Twój temat?

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe:

 1. celem realizacji usługi, której oczekujesz, to jest znalezienia odpowiedniej dla Ciebie pracy, odpowiedniego projektu, szkolenia lub w celu ułatwienia Ci procesu aplikowania. Dotyczy to wysyłania Twojego CV do potencjalnych pracodawców oraz bieżącego informowania Cię na temat innych możliwości ofert pracy drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem innych środków komunikacji;
 2. za Twoją zgodą możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, np. drogą mailową, poprzez wiadomości tekstowe lub połączenia telefoniczne;
 3. aby dalej rozwijać, testować i usprawniać naszą Stronę oraz inne istniejące lub nowe systemy/procesy, jak i aby móc zapewnić jeszcze lepsze usługi; wiąże się to przede wszystkim z nowymi systemami informatycznymi i procesami;
 4. aby przeprowadzać analizy oraz badania statystyczne, na przykład w celu porównania efektywności zatrudnienia naszych kandydatów przez klientów w różnych sektorach działalności gospodarczej i lokalizacjach oraz próby określenia czynników, które mogą wpływać na wszelkie odnalezione przez nas różnice;
 5. aby udostępniać dane odbiorcom (patrz niżej)
 6. jeżeli jest to konieczne, aby zapewnić zgodność z przepisami prawnymi; oraz
 7. możemy również przetwarzać Twoje dane:
  • aby wspierać bezpieczeństwo i ochronę ludzi, obiektów, systemów i aktywów;
  • aby monitorować przestrzeganie wewnętrznych polityk i procedur;
  • aby rozpatrywać incydenty i skargi;
  • w przypadku zdjęć lub filmów, aby wykorzystać materiały do celów marketingowych
  • aby przestrzegać praw i obowiązków organom państwa, organom nadzoru oraz współpracować przy dochodzeniach prowadzonych przez policję.

Czy prawo tego nakazuje?

Naszym obowiązkiem nałożonym przez prawo jest posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przetwarzanie przez nas danych osobowych z wyżej wymienionych powodów odbywa się zgodnie z podstawami prawnymi do przetwarzania danych, takimi jak wykonywanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Przetwarzanie niezbędne jest do przestrzegania przepisów prawnych lub przetwarzanie jest niezbędne w ramach uzasadnionych interesów Administratora, które to prawo nie będzie naruszać Twoich uzasadnionych interesów lub podstawowych praw i wolności

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne w ramach uzasadnionych interesów Administratora, zapewniamy, że Twoje interesy i podstawowe prawa i wolności będą miały zastosowanie nadrzędne.

Wyłącznie za Twoją zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, których podstawy prawne przetwarzania nie zostały wskazane w niniejszej Informacji (dodatkowe podstawy prawne do przetwarzania danych).

Czy musisz przekazać nam dane osobowe, o które Cię poprosimy?

Nie masz obowiązku przekazywać nam swoich danych osobowych, lecz bez nich jest raczej niemożliwe, byś mógł z nami pracować oraz abyśmy my mogli świadczyć dla Ciebie nasze usługi.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka?

Nie. Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom przetwarzania

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Administrator może przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż przez 5 lat do momentu złożenia przez Ciebie aplikacji rekrutacyjnej. Jeżeli otrzymasz zatrudnienie za naszym pośrednictwem, Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe przez dłuższy okres celem przestrzegania przepisów prawa.

Czy udostępniamy Twoje dane innym odbiorcom?

Jak już wspomnieliśmy, udostępniamy Twoje innym odbiorcom. Robimy to z powyżej wymienionych powodów. Udostępnianie odbywa się w poniższych okolicznościach:

 • Do naszych usługodawców. Przykładowo możemy zlecić naszemu usługodawcy, wykonanie prac administracyjnych i operacyjnych celem wsparcia naszych relacji z Tobą. Usługodawcy będą umownie zobowiązani do zachowania poufności Twoich danych i poszanowania Twojej prywatności. Będą oni posiadali dostęp wyłącznie do tych danych, które są im niezbędne do wykonywania swoich obowiązków; przedmiotowymi usługodawcami są przeważnie dostawcy usług IT (którzy zajmują się hostingiem i wsparciem naszych systemów informatycznych, z uwzględnieniem informacji na Twój temat) oraz dostawcy usług z zakresu zaplecza finansowego i zarządzania księgowością (którzy mogą potrzebować danych celem przetwarzania należności i zobowiązań). Dane osobowe mogą być również udostępniane usługodawcom zapewniającym usługi i rozwiązania z zakresu technologii informatycznej, w tym rozmowy kwalifikacyjne za pośrednictwem wideo oraz narzędzia oceny umiejętności;
 • Do naszych klientów/potencjalnych pracodawców: będziemy udostępniać Twoje dane naszym klientom, którzy oferują pracę lub projekty mogące Cię zainteresować lub którzy są zainteresowani Twoim profilem. Klienci/potencjalni pracodawcy są zobowiązani przestrzegać zobowiązań umownych oraz innych zobowiązań dotyczących zachowania poufności w odniesieniu do Twoich danych względem Nas oraz Ciebie;
 • Będziemy udostępniać Twoje dane organom państwa, nadzoru, lub organom ścigania w tym policji, jeżeli uznamy, że jesteśmy zobowiązani do ich udostępnienia;

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych

Masz prawo zażądać otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzamy jakiekolwiek Twoje dane osobowe. W niektórych przypadkach możesz zażądać otrzymania do nas elektronicznej kopii Twoich danych.

Prawo do wprowadzenia zmian w Twoich danych osobowych

Jeżeli zidentyfikujesz, że posiadane przez nas dane osobowe na Twój temat są nieprawidłowe, możesz poprosić o aktualizację lub jakąkolwiek poprawę tych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych

W niektórych okolicznościach masz prawo zwrócić się z prośbą, abyśmy ograniczyli zakres przetwarzania twoich danych osobowych lub usunęli Twoje dane osobowe. Możesz dokonać tego w każdym momencie, a Administrator oceni, czy Twoja prośba zostanie zrealizowana, jednakże prawo do usunięcia danych może podlegać szczególnym regulacjom w zakresie przechowywania tych danych. W przypadku, gdy Twoje żądanie będzie zgodne z prawem Administrator usunie te dane bez zbędnej zwłoki. Prosimy pamiętać, że gdy dane zostaną usunięte, Administrator zaprzestanie świadczenia usług na Twoją rzecz. Jeżeli chcesz się ponownie zarejestrować się na stronie będziesz musiał/a ponownie wprowadzić swoje dane osobowe.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeśli przetwarzanie Twoich danych przez Administratora odbywa się w ramach uzasadnionych interesów (i nie jest związane z jakąkolwiek inną podstawą prawną do przetwarzania danych) lub wiąże się z marketingiem bezpośrednim, masz prawo wnieść sprzeciw dotyczący przetwarzania twoich danych przez Biznes Progres, odnosząc się do konkretnej sytuacji.

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek przysługującego Ci prawa, prosimy Cię o przesłanie nam wiadomości mailowej na adres biuro@biznesprogres.pl

W przypadku wysłania takiej wiadomości, Biznes Progres może poprosić o potwierdzenie Twojej tożsamości przed rozpoczęciem działań.

Ponadto masz prawo złożyć skargę do organu nadzoru.

Czy przesyłamy Twoje dane osobowe poza granice Unii Europejskiej?

Twoje dane nie będą przesyłane poza granice Unii Europejskiej.

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

W przypadku jakikolwiek pytań lub gdybyś chciał otrzymać więcej informacji na temat sposobu, w jaki dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych, prosimy o kontakt mailowy z nami na adres biuro@gb-progress.pl

W jaki sposób wprowadzamy zmiany do niniejszej Informacji?

Warunki niniejszej Informacji mogą się zmieniać do czasu do czasu. Będziemy publikować wszelkie istotne zmiany w niniejszej Informacji w odpowiednich zawiadomieniach na stronie internetowej lub kontaktując się z Tobą za pośrednictwem innych kanałów komunikacji.

Zespół Gabryelczyk Business Progress

Zachęcam
do kontaktu