Wojciech Gabryelczyk

Kim jest Wojciech Gabryelczyk?

Przedsiębiorcą, doradcą biznesowym, trenerem i inspiratorem zmian. Człowiekiem od rozwiązywania problemów, z jakimi stykają się prezesi, właściciele firm, menadżerowie oraz handlowcy. Pomaga tym, którzy w codziennej pracy z ludźmi napotykają przeszkody uprzykrzające im drogę do zawodowego sukcesu.

Na co dzień wykorzystuje doświadczenie i umiejętności, jakie nabywał przez lata pracy na różnych szczeblach wielu organizacji. Sam przeszedł drogę od sprzedawcy przez menadżera operacyjnego aż po członka zespołu zarządzającego. W tym czasie nauczył się planowania i zarządzania sprzedażą, finansami, logistyką, a przede wszystkim zespołami – zarówno tymi kilkuosobowymi, jak i liczącymi po kilkuset członków.

Dziś wspiera średnie i duże przedsiębiorstwa w tworzeniu efektywnej kultury organizacyjnej. Pokazuje, jak budować poczucie zaangażowania i odpowiedzialności wśród pracowników, uczy pozbywania się oporów, blokad i frustracji. Pomaga menadżerom w kształtowaniu pozycji lidera i sprawnym zarządzaniu zespołem, co przekłada się na zwiększenie efektywności pracy oraz zysków w organizacjach. Swoje kompetencje interpersonalne wykorzystuje również w realizacji kompleksowych kampanii rekrutacyjnych, które pozwalają zbadać postawy i wartości kandydata oraz dopasować pracownika do przełożonego.

Zajmuje się także twardymi aspektami funkcjonowania firm:

  • budowaniem strategii rynkowych,
  • modelowaniem struktury organizacji,
  • osiąganiem pozycji na rynku,
  • określaniem procesów w organizacji.

Wojciech Gabryelczyk jest również certyfikowanym master coachem z doświadczeniem zdobytym podczas setek godzin pracy z klientami. Kształcił się w polskich ośrodkach naukowych oraz uznanych międzynarodowych organizacjach, takich jak:

  • Coaching Division of American Board of NLP,
  • Time Line Therapy of Association,
  • American Board of Hypnotherapy,
  • Instytut Liderów Zmian https://adamdebowski.pl/

Jest ponadto autorem innowacyjnego systemu zarządzania operacyjnego Supporting™, który polega na wpływaniu na wartości i postawy pracowników. Stosują go menadżerowie średnich i dużych przedsiębiorstw zarówno w codziennej pracy, jak i w procesach rekrutacyjnych.

Zachęcam
do kontaktu