Blog

5 zasad dobrej organizacji pracy

Każda interakcja to nowe wyzwania, oczekiwania, potrzeby. Istnieje jednak kilka ważnych zasad, których jeśli będziemy się trzymać, mamy dużą szansę na powodzenie, w tym osiągnięcie wspólnych celów.

3 funkcje feedbacku

Poznaj 3 najważniejsze funkcje feedbacku. Niniejszy artykuł przedstawia biznesowe case study oraz proponowane skuteczne rozwiązania problemów.

Przykład idzie z góry

Managerowie są pod stałą obserwacją, analizą i oceną. Ich zachowania cały czas są filtrowane przez doświadczenia i odczucia pracowników.

Jaki efekt chcesz osiągnąć?

Kiedy zadasz sobie pytanie, jaki efekt chcesz osiągnąć, możesz zidentyfikować zadania, których wykonanie jest niezbędne do jego realizacji. Wiedząc, do czego dążysz, będziesz mógł skuteczniej i bardziej zdecydowanie zarządzać swoim zespołem.

Definicja samodzielności

Rzecz wydaje się prosta – osoba samodzielna to taka, która sama wykonuje powierzone jej zadania. Czy to również Twoja definicja „samodzielności”?

Współpraca – zacznijmy od podstaw

Aby osiągnąć zadowalający poziom współpracy, ważny jest dobrze zdefiniowany cel, jasny i sprawiedliwy podział obowiązków oraz poczucie odpowiedzialności za ich wypełnianie przez członków grupy.

Pracownicy mnie nie słuchają

Zgłaszający się do mnie Managerowie mają powtarzalny problem – ludzie nie chcą wykonywać ich poleceń tak, jakby to sobie wyobrażali. W efekcie nie osiągają celów w terminie lub w ostateczności nadrabiają zaległości sami, a przecież to nie ich zadanie. Liderzy są od tego, by motywować, delegować, wspierać, rozliczać, brać odpowiedzialność.
biznesowa misja

Schemat zachowań ludzkich

Ludzie zachowują się w określony sposób zawsze z tych samych powodów i są to: doświadczenie, wartości, potrzeby, przekonania, postawy. Aby dobrze z nimi żyć (a w tym świetnie zarządzać), korzystnie jest rozumieć ich zachowanie, a przede wszystkim – nie oceniać (ich zachowania/postawy – ponieważ wynikają z jakichś powodów, niekoniecznie Ci znanych).

Zachęcam
do kontaktu