zwolnienie pracownika

Jak przeprowadzić proces zwolnienia pracownika w sposób etyczny?

Zwolnienia to niezwykle trudny i delikatny temat. Dla pracodawcy lub managera może stanowić wyzwanie, również pod kątem emocjonalnym (pozbawiamy kogoś możliwości dalszej pracy zarobkowej). Z kolei dla pracownika może stać się traumatycznym doświadczeniem – w zależności od okoliczności, w jakich doszło do rozwiązania stosunku pracy. Zwykle negatywnie wpływa na jego samopoczucie, samoocenę czy poczucie własnej wartości.
odpuszczanie

Sztuka odpuszczania w biznesie podstawą zrównoważonego rozwoju

w świecie korporacji. W rzeczywistości staje się coraz ważniejsza i doceniana w środowisku biznesowym. Odpuszczanie nie oznacza rezygnacji z celów czy pozwolenia na nieefektywne działania, a mądrzejsze i strategiczne podejście do zarządzania relacjami, decyzjami i zasobami.
trudna współpraca

Trudna współpraca 

Konflikty interpersonalne, niewłaściwe postawy, brak komunikacji, różnice w podejściach czy celach, mogą skutecznie utrudnić wspólną pracę. Znasz główne przyczyny trudności w pracy zespołowej oraz wiesz jak można pomóc pokonać te wyzwania?
zdemotywowany pracownik/demotywacja

Demotywacja – jak jej uniknąć?

Nie ma jednego uniwersalnego zestawu czynników motywujących, który działałby na wszystkich pracowników w ten sam sposób. Indywidualne potrzeby, wartości i aspiracje każdego pracownika są różne, co wymaga od managera elastycznego podejścia do motywowania zespołu.
zarządzanie priorytetami

Zarządzanie priorytetami, czyli jak osiągnąć sukces w biznesie

Organizacje nierzadko mają do czynienia z ograniczonymi zasobami i wieloma złożonymi projektami, co wymaga skutecznego podejścia do nadawania priorytetów.
nowoczesne przywództwo

Rozwijanie potencjału zespołu

managerów stało się jednym z najważniejszych elementów strategii wzrostu oraz dążenia do przewagi konkurencyjnej firmy. Warto podkreślić, że omawiane w niniejszym artykule przywództwo nie jest jedynie kwestią posiadania władzy czy stanowiska, a skupia się na umiejętnościach, które pozwalają inspirować, motywować i skutecznie prowadzić grupę ludzi do osiągania założonych celów.

Efekty sprzedaży nie są zadowalające

Trudność z pozyskiwaniem nowych klientów

Pracownicy nie biorą odpowiedzialności

Pracownicy tłumaczą się brakiem czasu

W firmie jest duża rotacja pracowników

Pracownikom brakuje motywacji do pracy

Menadżerowie nie delegują lub nie egzekwują zadań

Bo wszystko zaczyna i kończy się na ludziach…

Z pasją i zaangażowaniem dążę do tego, aby ludzie w firmach ze sobą współpracowali, mieli pozytywną energię i koncentrowali się na realizacji celów, a managerowie mieli poczucie sprawstwa i satysfakcję z tego, co robią.

 • Rozeznanie

  Najpierw musimy dobrze poznać Ciebie i Twoją firmę.
 • Identyfikacja problemu

  Rzeczywisty problem nie zawsze rzuca się w oczy. Przyglądamy się i znajdujemy źródło Twoich zmartwień.
 • Opracowanie rozwiązania

  Nie rzucamy gotowymi pomysłami z rękawa. Opracowujemy je specjalnie dla Ciebie w odniesieniu do konkretnej sytuacji.
 • Wdrożenie

  Przystępujemy do działania. Wspólnie pozbywamy się źródła problemu poprzez szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej i całych zespołów.

Kim jest Wojciech Gabryelczyk?

Przedsiębiorcą, doradcą biznesowym, trenerem i inspiratorem zmian. Człowiekiem od rozwiązywania problemów, z jakimi stykają się prezesi, właściciele firm, menadżerowie oraz handlowcy. Pomaga tym, którzy w codziennej pracy z ludźmi napotykają przeszkody uprzykrzające im drogę do zawodowego sukcesu.

Jest ponadto autorem innowacyjnego systemu zarządzania operacyjnego Supporting™, który polega na wpływaniu na wartości i postawy pracowników. Prowadzi również bliźniaczą działalność Gabryelczyk Business Recruitment, w ramach której wspiera zarządy firm w prowadzeniu skutecznej rekrutacji na stanowiska managerskie i wyższego szczebla.

Zachęcam
do kontaktu