postawy pracownicze

Jak wpływać na postawy pracownicze?

łaściwe nimi zarządzanie. A czy na postawy pracownicze można mieć wpływ?
negocjacje w biznesie

Trudne negocjacje, łatwy proces

Negocjacje to proces komunikacyjny między dwiema lub więcej stronami, którego celem jest osiągnięcie porozumienia lub uzgodnienia w sprawie określonej kwestii.
aktywne słuchanie

Dlaczego warto słuchać pracowników?

Słyszysz czy słuchasz? W firmie codziennie wydarza się multum sytuacji, a znaczna część z nich dotyczy relacji interpersonalnych w zespole. Uważne słuchanie należy do jednej z bardziej porządnych kompetencji managerskich i jest niezwykle istotne w kontekście budowania silnego oraz lojalnego zespołu. Zgadzasz się z tą tezą?
uznanie

Uznanie – silna potrzeba wewnętrzna

inansowy i pieniądze zeszły na dalszy plan. Ma także działanie stymulujące, mające wpływ na poczucie przydatności pracownika względem organizacji. Może być wyrażane w sposób materialny lub niematerialny – i na tym drugim postanowiłem się skupić w niniejszym wpisie.
perfekcjonizm

Pułapka perfekcjonizmu

Perfekcjonizm, o którym mowa w niniejszym wpisie, to ciągłe podejmowanie prób dążenia do ideału, co nierzadko prowadzi do niezadowolenia i frustracji. Jak więc nie wpaść w pułapkę perfekcjonizmu i pozwolić sobie na odpuszczanie? Jaki perfekcjonizm ma wpływ na zarządzanie zespołem i co można zmienić, żeby wszystkim pracowało się lepiej?
asertywność w zarządzaniu

Asertywność w zarządzaniu

Czym według Ciebie jest asertywność? Jakie skojarzenie z tym słowem pojawia się jako pierwsze? Z najprostszej definicji to umiejętność stawiania granic, racjonalne podejście do tematu, wyrażanie swojego stanowiska i niekoniecznie zgadzanie się na proponowane rozwiązanie.

Efekty sprzedaży nie są zadowalające

Trudność z pozyskiwaniem nowych klientów

Pracownicy nie biorą odpowiedzialności

Pracownicy tłumaczą się brakiem czasu

W firmie jest duża rotacja pracowników

Pracownikom brakuje motywacji do pracy

Menadżerowie nie delegują lub nie egzekwują zadań

Bo wszystko zaczyna i kończy się na ludziach…

Z pasją i zaangażowaniem dążę do tego, aby ludzie w firmach ze sobą współpracowali, mieli pozytywną energię i koncentrowali się na realizacji celów, a managerowie mieli poczucie sprawstwa i satysfakcję z tego, co robią.

 • Rozeznanie

  Najpierw musimy dobrze poznać Ciebie i Twoją firmę.
 • Identyfikacja problemu

  Rzeczywisty problem nie zawsze rzuca się w oczy. Przyglądamy się i znajdujemy źródło Twoich zmartwień.
 • Opracowanie rozwiązania

  Nie rzucamy gotowymi pomysłami z rękawa. Opracowujemy je specjalnie dla Ciebie w odniesieniu do konkretnej sytuacji.
 • Wdrożenie

  Przystępujemy do działania. Wspólnie pozbywamy się źródła problemu poprzez szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej i całych zespołów.

Kim jest Wojciech Gabryelczyk?

Przedsiębiorcą, doradcą biznesowym, trenerem i inspiratorem zmian. Człowiekiem od rozwiązywania problemów, z jakimi stykają się prezesi, właściciele firm, menadżerowie oraz handlowcy. Pomaga tym, którzy w codziennej pracy z ludźmi napotykają przeszkody uprzykrzające im drogę do zawodowego sukcesu.

Jest ponadto autorem innowacyjnego systemu zarządzania operacyjnego Supporting™, który polega na wpływaniu na wartości i postawy pracowników. Prowadzi również bliźniaczą działalność Gabryelczyk Business Recruitment, w ramach której wspiera zarządy firm w prowadzeniu skutecznej rekrutacji na stanowiska managerskie i wyższego szczebla.

Zachęcam
do kontaktu