Trudność z pozyskiwaniem nowych klientów

Prawdopodobne przyczyny

Handlowcy mają trudność z identyfikowaniem i docieraniem do decydentów

Brak umiejętności budowania relacji z różnymi typami klientów

Pojawia się lęk przed porażką i odrzuceniem

Niska skuteczność powoduje zniechęcenie

Brak umiejętności wykonywania zimnych telefonów

Proponowane rozwiązania

Zachęcam
do kontaktu