W zespole są nieporozumienia

Prawdopodobne przyczyny

Pracownicy wyznają różne wartości, co wynika np. z różnicy pokoleń

Nie ma jasno przypisanych zadań do realizacji dla poszczególnych pracowników, co powoduje przerzucanie odpowiedzialności

Proponowane rozwiązania

Zachęcam
do kontaktu