Warsztat z komunikacji, budowania relacji i szacunku w zespole

Pozytywne relacje interpersonalne w sferze zawodowej to kumulacja potrzebnej energii do wykonywania zadań, brak zachowań konfliktogennych, zaangażowanie i profesjonalizm w codziennej realizacji zadań.

Warsztat wprowadzi uczestnika w strukturę właściwej komunikacji, przeprowadzony zostanie proces, w którym uczestnik pozna zasady budowania relacji w zespole opartych na wzajemnym szacunku.

Program

 • 1

  Zasady skutecznej komunikacji

 • 2

  Piramida współpracy – Jakie warunki muszą zajść aby mogło dojść do współpracy w zespole

 • 3

  Wpływ różnic osobowościowych na komunikację

 • 4

  Zasady i bariery w efektywnej komunikacji międzyludzkiej

 • 5

  Techniki mające wpływ na skuteczną komunikację

Korzyści dla uczestnika

 • 1

  Zdobycie umiejętności związanych z budowaniem właściwej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji

 • 2

  Łatwość nawiązywania relacji w zespole.

 • 3

  Pozna przyczyny konfliktów w zespole i sposoby ich rozwiązywania.

 • 4

  Pozna zasady komunikacji z różnymi typami osobowości.

Efekt dla firmy

 • 1

  Zbudowana komunikacja w zespole.

 • 2

  Zespół sam wewnętrznie rozwiązuje problemy.

 • 3

  Łatwy i skuteczny przepływ informacji w zespole.

 • 4

  Lepsza atmosfera w pracy.

 • 5

  Koncentracja na obowiązkach a nie problemach komunikacyjnych.

Warsztat dla menadżerów z tworzenia procesów w organizacji

Zachęcam
do kontaktu