W firmie jest duża rotacja pracowników

Prawdopodobne przyczyny

Nie ma jasno określonych zadań do realizacji dla poszczególnych pracowników i powstaje chaos organizacyjny

Pracownicy odchodzą, bo brakuje im motywacji lub nie czują się spełnieni zawodowo

Proponowane rozwiązania

Zachęcam
do kontaktu