Pracownicy nie biorą odpowiedzialności

Prawdopodobne przyczyny

Pracownicy nie są odpowiednio rozliczani ze swoich zadań

Nie ma jasno określonych zadań do realizacji dla poszczególnych pracowników i powstaje chaos organizacyjny

Proponowane rozwiązania

Zachęcam
do kontaktu