Trudna współpraca 

Współpraca to nieodzowny element efektywnego działania organizacji, jednak często okazuje się nie lada wyzwaniem. Konflikty interpersonalne, niewłaściwe postawy, brak komunikacji, różnice w podejściach czy celach, mogą skutecznie utrudnić wspólną pracę. Znasz główne przyczyny trudności w pracy zespołowej oraz wiesz jak można pomóc pokonać te wyzwania?

Przyczyny trudnej relacji w zespole

Najczęstszy problem w zespołach stanowi niewłaściwa postawa pracownicza (na co  często zwracam szczególną uwagę) oraz brak efektywnej komunikacji – ponownie to ten obszar, doprowadzający do większości konfliktowych sytuacji. Nie da się ukryć, że podobnie, jak firmą, tak i zasobami czy systemami, zarządza człowiek, więc zachowanie właściwego sposobu przekazywania informacji, dobieranie odpowiednich osób do teamów czy też pielęgnowanie pozytywnych postaw, stanowi fundament prawidłowego funkcjonowania każdej organizacji. Jestem niemal pewien, że jeżeli w Twojej firmie aktualnie występują jakieś większe problemy, mają związek z czynnikiem ludzkim, brakiem zrozumienia, niewłaściwymi postawami czy też koniecznością ponownego zdefiniowania procesów.

Wracając do głównego niniejszego wpisu wątku – niejasne komunikaty, opóźnienia w przekazywaniu informacji czy niewłaściwe narzędzia komunikacyjne nierzadko prowadzą do dezinformacji i frustracji, a te generują kolejne problemy. Napięcia i trudności w osiągnięciu harmonii powodują z kolei odmienne cele i priorytety wśród pracowników. Przyczyną trudnej współpracy może być również niejasny podział ról i odpowiedzialności, wywołujący zamieszanie i spory dotyczące tego, kto odpowiada za poszczególne zadania – zadbaj o ten obszar w szczególności, dzięki temu unikniesz wielu niepotrzebnie wygenerowanych problemów.

Niełatwo będzie się skupić na wspólnych celach, podczas gdy pomiędzy członkami zespołu panują niekonstruktywne konflikty interpersonalne, prowadzące do toksycznej atmosfery, która z kolei wpływa na produktywność i motywację. Z kolei niska świadomość emocjonalna i brak umiejętności zarządzania emocjami powodują wybuchy gniewu, zamkniętej postawy i zniechęcenia, negatywnie wpływające na ogólną atmosferę w zespole.

Jak przeciwdziałać i zapobiegać trudnej współpracy?

Działanie w sposób uczciwy, niefaworyzowanie osób kosztem pozostałych, wzajemny szacunek oraz dotrzymywanie obietnic to elementy bezpośrednio przyczyniające się do zwiększenia zaufania w zespole. Doceniaj także różnorodność, ponieważ odmienne perspektywy i umiejętności bywają cennym zasobem dla osiągnięcia celów organizacji.

Niemniej uważam, że podstawą udanej współpracy jest zarządzanie postawami, a następnie skupienie się na przejrzystej i regularnej komunikacji, wykorzystując przy tym różnorodne narzędzia, żeby wymieniać informacje, wyjaśniać wątpliwości i unikać nieporozumień. Pomocne może okazać się również zdefiniowanie celów, zakresu odpowiedzialności i wartości w taki sposób, żeby wszyscy członkowie zespołu mieli jasność, dokąd zmierzają i jakie są najważniejsze priorytety. To zdecydowanie ułatwia skoncentrowanie się na wspólnych zadaniach.

To, co również możesz robić na co dzień jako manager, to wspieranie swoich ludzi w rozwoju inteligencji emocjonalnej. Taki stan rzeczy pomaga zrozumieć, jak radzić sobie z emocjami, co pozytywnie wpływa na dynamikę grupy, a także postawę poszczególnych osób.

A jeśli mimo wszelkich starań pojawią się konflikty (co w zasadzie bywa nieuniknione), nie należy się ich bać, ale rozwiązywać w sposób konstruktywny. Ważne jest wzajemne słuchanie oraz szukanie kompromisów, które będą korzystne dla wszystkich osób biorących udział w sporze.

Współpraca to proces wymagający zaangażowania, otwartości i wysiłku ze strony każdego członka zespołu. Przezwyciężanie trudności związanych z postawami, komunikacją, celami, konfliktami oraz rolami w grupie poprawia efektywność i atmosferę w miejscu pracy. Stwórz zatem zdrowe i przyjazne środowisko, wykorzystując odpowiednie rozwiązania i wspierając swoich ludzi w rozwoju umiejętności interpersonalnych.

Sztuka odpuszczania w biznesie podstawą zrównoważonego rozwoju Demotywacja – jak jej uniknąć?

Zachęcam
do kontaktu