Demotywacja – jak jej uniknąć?

Motywacja jest jednym z kluczowych czynników determinujących sukces i efektywność w miejscu pracy. Zmotywowani pracownicy osiągają lepsze wyniki, wykazują większe zaangażowanie, są bardziej kreatywni i gotowi do podejmowania wyzwań. Jednak w biznesowym świecie funkcjonuje jedna istotna prawda: nie ma jednego uniwersalnego zestawu czynników motywujących, który działałby na wszystkich pracowników w ten sam sposób. Indywidualne potrzeby, wartości i aspiracje każdego pracownika są różne, co wymaga od managera elastycznego podejścia do motywowania zespołu. Dlatego w okresie poznawania osobistych motywatorów tak ważne jest, żeby unikać robienia rzeczy demotywujących, które mogą podkopać wysiłki w dążeniu do pełnej produktywności.

Zrozumienie unikalnych motywatorów

Czynniki motywujące w miejscu pracy mogą różnić się w zależności od wielu aspektów, takich jak osobowość, wartości, cele życiowe, poziom doświadczenia i wiele innych. Niektórych pracowników zmotywujesz poprzez wyzwania i szanse rozwoju, podczas gdy inni cenią sobie stabilność finansową czy elastyczną godzinę wyjścia z pracy, co pozwala na pogodzenie życia zawodowego z osobistym.

Jednym z narzędzi wspomagającym zrozumienie, co motywuje Twoich ludzi, jest regularna komunikacja i indywidualne rozmowy. Prowadzenie otwartych dialogów o oczekiwaniach, celach zawodowych i preferencjach znacznie skraca dystans oraz wspomaga dostosowywanie strategii motywacyjnych do potrzeb poszczególnych członków Twojego zespołu.

zdemotywowany pracownik/demotywacja

Czego unikać, żeby nie zniechęcić?

Podczas gdy znalezienie odpowiednich motywatorów stanowi ważne wyzwanie, równie istotne okazuje się w praktyce zawodowej unikanie czynników demotywujących. Niezadowolenie i frustracja spowodowane Twoimi działaniami, mogą znacząco wpłynąć na zaangażowanie i efektywność Twoich pracowników.

Według powszechnie dostępnych statystyk, najbardziej zniechęcającymi do pracy elementami są niesprawiedliwość i brak uznania – warto zwrócić uwagę, że nie mają nic wspólnego z benefitami płacowymi. A nie ma człowieka, który nie czułby się zdemotywowany, widząc, że jego wysiłki nie są doceniane lub bywa niesprawiedliwie traktowany w porównaniu do innych osób w zespole. Tak samo działa również brak perspektyw rozwoju. Pracownicy, którym nie będziesz stawiał wyzwań i możliwości dokształcania, mogą czuć narastającą frustrację. Oczywiście wyzwania w postaci bardziej wymagających zadań, co do zasady, powinny być możliwe do wykonania i nie powtarzać się zbyt często, ponieważ przekraczanie granic możliwości pracowników, długie nadgodziny i brak równowagi między pracą a życiem prywatnym, w konsekwencji prowadzą do wypalenia zawodowego. Niemniej okazuje się, że raz na jakiś czas ludzie lubią podjąć się nowych zadań, żeby ponownie poczuć dreszcze emocji, wyzwania, czy też możliwości wykazania się przed szefami, kolegami z pracy, czy nawet przed samym sobą.

Motywacja do osiągania celów spada także wtedy, kiedy odczuwalny jest brak wsparcia ze strony kierownictwa, brakuje narzędzi do działania lub w organizacji panuje niedostateczna, niejasna komunikacja, wprowadzająca dezorientację i brak poczucia sensu w pracy. W takiej sytuacji, Twoim zadaniem jako managera, będzie wyłapanie chwili spadku jakości pracy oraz znalezienie przyczyny problemu i szybkie jego rozwiązanie.

zdemotywowany pracownik/demotywacja

Tworzenie motywującego środowiska pracy

Abyś mógł stworzyć motywujące środowisko pracy, indywidualne podejście do każdego pracownika stanowi doskonałe rozwiązanie. Regularne rozmowy, żebyś zawsze był na bieżąco, co ich motywuje i jakie cele chcą osiągnąć, pozwolą Ci dostosować odpowiednie strategie motywacyjne. Ponadto regularnie inwestuj w rozwój pracowników, zapewniaj im szkolenia i stałą możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Kreuj uczciwe i sprawiedliwe środowisko, w którym doceniane są osiągnięcia i wkład każdej osoby, ponieważ taka postawa silnie wpływa na poziom motywacji pozostałej części zespołu.

Jak uniknąć demotywacji w zespole?

Jak pewnie masz świadomość, demotywacja negatywnie odbija się na wydajności i satysfakcji pracowników, co szybko zauważysz, gdy zacznie występować w Twojej organizacji. Gdybym miał Ci dać jedną skuteczną radę, powiedziałbym, że unikanie demotywujących praktyk oraz budowanie środowiska na podstawie indywidualnego wsparcia, rozwoju i kreowania właściwych postaw, razem stanowią niezwykle ważny element motywacyjny, a tym samym wspomagający osiąganie sukcesów zarówno indywidualnych, jak i całej firmy, czego zdecydowanie Ci życzę.

Trudna współpraca  Zarządzanie priorytetami, czyli jak osiągnąć sukces w biznesie

Zachęcam
do kontaktu