Umiejętność delegowania zadań 

Delegowanie obowiązków to kluczowa umiejętność managerska. W przeciwieństwie do zwykłego wydawania poleceń opiera się ona na dzieleniu się uprawnieniami i odpowiedzialnością za wykonaną pracę. Jest to jednak kompetencja, której trzeba się nauczyć, aby była jak najbardziej efektywna i przynosiła obustronną satysfakcję – zarówno Tobie, jak i pracownikom. 

Właściciele własnych firm oraz osoby na wyższych stanowiskach często żyją w przekonaniu, że wszystko muszą zrobić sami. Mają poczucie, że tylko w ten sposób praca będzie wykonana prawidłowo i na czas, a oni będą zadowoleni z efektu. Ty też tak czujesz? Muszę Cię zmartwić – nie jesteś w stanie wykonać wszystkich zadań samodzielnie. Nieważne, jak dobrze zorganizowany jesteś, wraz z rozwojem firmy obowiązki managera mnożą się w nieskończoność, a dzień wciąż trwa tylko dobę. Umiejętność delegowania drugorzędnych, mniej znaczących, ale wcale nie błahych obowiązków, sprawia, że ponownie masz możliwość zajmowania się tym, co istotne, bez konieczności pracy po godzinach.

Delegowanie zadań

Poznaj najważniejsze zasady delegowania obowiązków

Ustal, jakim obszarem pracy chcesz się podzielić

Zastanów się nad istotą delegowanego zadania – ustal jasny cel, zakres obowiązków oraz deadline.

Wybierz odpowiednią osobę

Nie rzucaj pracownika na głęboką wodę – miej pewność, że poradzi sobie z powierzonym zleceniem. Wybierz kogoś, kto wykonywał już podobną pracę lub wykazuje chęć do nauki nowych rzeczy, zwykle odnosząc sukces.

Dostacz niezbędne materiały i narzędzia

Przekaż pracownikowi wszystkie najważniejsze informacje na temat specyfiki zadania oraz zatroszcz się, aby posiadał odpowiednie środki i narzędzi do jego wykonania.

Ustal odpowiednie ramy czasowe

Nie deleguj na ostatnią chwilę. Daj pracownikowi czas na zapoznanie się z projektem oraz sobie na sprawdzenie zadania i naniesienie ewentualnych poprawek przed ostatecznym deadlinem. W ten sposób unikniesz dodatkowego stresu.

Zadbaj o jasny przekaz

W sposób jasny i klarowny przekaż pracownikowi, co jest do zrobienia, jakiego efektu oczekujesz i w jaki sposób chciałbyś, aby było to wykonane. Następnie upewnij się, że dobrze się zrozumieliście. Tylko w ten sposób unikniesz rozczarowania.

Okaż zaufanie

Daj wykazać się pracownikowi. Jeśli ma własny pomysł na rozwiązanie problemu, nie skreślaj go, tylko dlatego, że nie jest Twój. Pamiętaj, że druga osoba może mieć inny sposób lub pomysł na wykonanie danej części projektu. Pozwól jej pracować, nawet jeśli w pierwszej chwili masz wątpliwość, czy dowiezie wyniki. Jeśli pracownik dobrze zrozumiał, co ma zrobić, osiągnie zamierzony efekt.

Wspieraj, ale nie przytłaczaj

Zadbaj o odpowiedni balans pomiędzy wolnością, którą dajesz pracownikowi, aby się rozwijał, kreatywnie podszedł do tematu i sam szukał rozwiązań a stopniem Twojej ingerencji w projekt. Najważniejsze, żeby pracownik czuł, że w razie poważniejszych problemów może się do Ciebie zwrócić o poradę i uzyska wsparcie.

Uczcij sukces pracownika

Nie zapomnij podziękować i pochwalić pracownika za wykonane zadanie. W tej sposób poczuje się doceniony i dumny ze swojej pracy – jego samoocena wzrośnie i będzie procentować w kolejnych powierzonych mu projektach.

Delegowanie zadań

Delegowanie obowiązków ciągnie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim odciąża kierowników od zadań drugorzędnych i umożliwia im skoncentrowanie się na najważniejszych kwestiach. Ponadto, dzielenie się uprawnieniami i odpowiedzialnością z pracownikami, zwiększa ich zaangażowanie w pracę. Korzystając ze swojej wiedzy i umiejętności w stopniu większym niż przy swoich dotychczasowych obowiązkach, mają również szansę na rozwój swoich kompetencji oraz umiejętności zawodowych, co stanowi dodatkowy benefit pracowniczy.

5 kroków budowania kultury organizacyjnej 5 powodów spadku efektywności w zespole

Zachęcam
do kontaktu