Coaching grupowy poświęcony kształtowaniu właściwych postaw

Brak zaangażowania oraz pewności siebie pracownika w wykonywane zadania prowadzi do braku efektywności oraz niskich wyników, szczególnie w okresie zmian i przekształceń firmy. Rozpoznanie podstaw danych reakcji pracowników, umożliwia wprowadzenie konkretnych metod i narzędzi celem uzyskania stosownych zmian. Celem coachingu grupowego jest wdrożenie w pracowników istoty zmian przekonań oraz zbudowanie pewności siebie, eliminując postawy destabilizujące i negujące efektywność grupową.

Proces coachingowy:

 1. nazwanie oczekiwań co do postaw
 2. poznanie przekonań poszczególnych pracowników oraz grupy na temat postaw obecnie prezentowanych versus oczekiwane
 3. dyskusja grupowa
 4. wnioski

Ważnym aspektem coachingu jest fakt, że prowadzone jest przez wieloletnich praktyków w zarządzaniu, którzy skupiają się na praktycznych umiejętnościach, ograniczając część wykładową do niezbędnego minimum. Coaching zawiera elementy wspomagające nie tylko życie zawodowe, ale również prywatne, podczas którego trener wchodząc z interakcje z uczestnikami, analizuje konkretne sytuacje zawodowe. Podczas coachingu realizowane są ćwiczenia grupowe, moderowane dyskusje, praca na konkretnych przypadkach z życia Państwa firmy.

Korzyści dla uczestników

 • 1

  Wzrost pewności siebie.

 • 2

  Wysoki poziom zaangażowania w pracę.

 • 3

  Koncentracja na realizacji celu spowodowana zmianą postaw.

Warsztat dla menadżerów ze strategii budowania zespołu i umiejętnego zarządzania

Zachęcam
do kontaktu