Proces skalowania biznesu

Każda firma przechodzi różne etapy rozwoju. Jeden z nich to powiększanie swoich zasobów – jak ludzkich, tak i narzędziowych czy finansowych. W pewnym momencie właściciele zderzają się z rzeczywistością i okazuje się, że zarządzanie coraz większą organizacją, wymaga uwagi i przeprocesowania. Co zrobić, żeby jeszcze u podstaw problemu, znaleźć jego rozwiązanie? Odpowiedź poniżej.

Najczęstsze problemy oraz wyzwania małych firm

Skalowanie małego biznesu to proces ekspansji i zwiększania jego wielkości, aby osiągnąć większe zyski, a tym samym sukces rynkowy oraz przewagę konkurencyjną. Na ścieżce rozwoju pojawiają się jednak coraz większe problemy i wyzwania, z którymi zwykle spotykają się przedsiębiorcy, chcący stale rozwijać swoje biznesy. Co ważne – warto mieć świadomość, że nie jesteś i nie musisz być w tym procesie sam. Każda osoba mająca swoje osobiste czy zawodowe cele oraz ambicje, co jakiś czas dochodzi do momentu, w którym musi zrobić dogłębną analizę wewnętrzną organizacji i ponownie zaplanować działania na przyszłość. Jeśli czujesz niemoc, skontaktuj się ze mną, doradcą biznesowym, żebyśmy wspólnie mogli przeanalizować Twoją obecną sytuację. 

Jednym z wielu problemów pojawiających się na początku kariery, jest brak stabilnej i skalowalnej struktury biznesowej. W wielu przypadkach małe biznesy opierają się na osobistych relacjach właściciela z klientami. A w miarę jak firma rośnie, koniecznym i jedynym słusznym działaniem może być wprowadzenie struktury organizacyjnej, aby móc zarządzać zwiększającym się zespołem i procesami. To podstawa do dalszych rozważań.

Brak odpowiednich zasobów finansowych równie często daje się we znaki. Kiedy biznes rośnie, pojawiają się potrzeby, takie jak inwestycje w marketing, technologie czy konieczność zwiększenie zatrudnienia. Na tym etapie dobrze wesprzeć się pomocą wspólnika, inwestora lub pozyskać dodatkowych klientów, pokrywających część narastających kosztów.

skalowanie biznesu

Jedno wiąże się z drugim – to jak efekt kuli śnieżnej – ponieważ wraz ze wzrostem biznesu, zwiększa się liczba pracowników, co może powodować konflikty, niejasny podział obowiązków czy też konieczność poukładania zasad i procesów na nowo. Jeśli firma startowała od zera, zakładam, że z początku pojedyncze osoby robiły więcej, aniżeli ich zdefiniowane stanowisko wymagało. Aby móc dalej efektywnie zarządzać zespołem, warto przyjrzeć się procesom ponownie i ułożyć je adekwatnie do aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz dostępnych w niej zasobów.

I najważniejsze, na które składa się wszystko, co powyżej – zdefiniowanie jasnej kultury organizacyjnej, misji oraz wizji, jasnej i zrozumiałem dla wszystkich pracowników. To oznacza nie mniej, nie więcej, że niezwykle istotne jest tworzenie odpowiednich wartości i zasad, które będą przestrzegane przez całą firmę. Dzięki temu pracownicy i kierownicy będą mieli świadomość, w jakim środowisku przebywają, jakie są ich oczekiwania oraz główne cele organizacji.

Jak stworzyć dobry plan rozwoju firmy?

Czujesz, że utknąłeś? Nie wiesz, co zrobić, żeby firma ponownie zaczęła funkcjonować prawidłowo, a jej poziom wzrostu utrzymywał się na podobnym poziomie? W takich chwilach warto wrócić do najprostszych, a zarazem najważniejszych czynności – planowania. Na początku kariery zawodowej i budowania biznesu, również ustalałeś cele na postawie dostępnych zasobów, brałeś pod uwagę możliwości i zagrożenia, a dopiero później planowałeś działania. Na każdym kolejnym etapie rozwoju potrzebujesz zrobić dokładnie to samo, tylko tym razem uwzględniając aktualne zasoby.

planowanie rozwoju firmy

Przystępując do tworzenia nowego planu, zacznij od ustalenia nowych celów.  Ażeby były realne, powinny być mierzalne i określone w czasie, a ich osiągnięcie z założenia ma mieć bezpośredni wpływ na rozwoju firmy. W międzyczasie przeanalizuj swoje mocne i słabe strony. Sprawdź, co aktualnie dzieje się w branży. Pozwól sobie też na chwilę się zatrzymać i złapać dystans. Będąc w codziennym wirze pracy, możesz nie zauważyć pewnych istotnych rzeczy.

Następnie ustal priorytety. Tylko w ten sposób będziesz mógł skupić się na najważniejszych zadaniach i skrupulatnie realizować kolejne projekty. W natłoku spraw niewątpliwie pewne obszary wymagają większego skupienia i uwagi od innych, dlatego warto ustalić, które w pierwszej kolejności należy wykonać, żeby móc popchnąć proces do przodu.

Analizując, określ także, jakie zasoby są potrzebne do realizacji planu, w tym finansowe, technologiczne, ludzkie i czasowe. Upewnij się, że masz ich odpowiednią ilość.

Potem stwórz nowy plan działań, który pomoże Ci zrealizować cele. Ustal zadania, terminy ich realizacji, a także przydziel odpowiedzialność za ich wykonanie. Zastosuj środki lub systemy kontrolne, w tym wskaźniki, które pomogą Ci mierzyć postępy i śledzić wyniki. Regularnie oceniaj postępy i dostosuj plan w razie potrzeby. Bądź w tym wszystkim elastyczny i otwarty na zmiany.

Stworzenie planu rozwoju firmy wymaga czasu i wysiłku, ale pozwoli Ci osiągnąć sukces i zwiększyć wartość Twojej firmy.

W razie potrzeby uzyskania wsparcia w tym zakresie, skontaktuj się ze mną poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się poniżej.

Presja otoczenia – jak sobie z nią radzić? Jak skutecznie kontrolować pracowników?

Zachęcam
do kontaktu