Asertywność w zarządzaniu

Czym według Ciebie jest asertywność? Jakie skojarzenie z tym słowem pojawia się jako pierwsze? Z najprostszej definicji to umiejętność stawiania granic, racjonalne podejście do tematu, wyrażanie swojego stanowiska i niekoniecznie zgadzanie się na proponowane rozwiązanie.

Gdy jednak przyjrzymy się asertywności bliżej, odkryjemy, że jest składową emocji, komunikacji i szacunku. W praktyce oznacza, że potrafimy wyrażać własne zdanie z zachowaniem kultury, komunikować w sposób klarowny, z założenia mamy dobre intencje, a jednocześnie dbamy o swój własny interes, zabezpieczając swoje wartości oraz nadrzędne potrzeby.

Co to znaczy „osoba asertywna”?

Osoby asertywne domagają się swoich praw bez naruszania praw innych. Są szczere i bezpośrednie, jednak w sposób wywarzony, nieagresywny. Asertywność to również definicja pewności siebie, wiary w swoje możliwości i kompetencje. Sprawia, że stajemy się bardziej przekonujący, ludzie nam ufają, ponieważ mają poczucie, że stąpamy twardo po ziemi – w ich czas jesteśmy silni, pojawia się poczucie bezpieczeństwa, które dla każdej jednostki jest niebywale ważne. A dzięki temu, że podczas komunikowania się z drugim człowiekiem skupiamy się na zachowaniu, nie na osobowości, zwiększa się nasza tolerancja wobec innych osób, pojawia się zrozumienie, brak oceny, szybka analiza sytuacji. Chronimy się również przed próbami manipulacji, ponieważ potrafimy skutecznie i szybko ocenić daną sytuację. Będąc asertywnym, stajemy się bardziej odporni na czynniki zewnętrzne, mogące mieć na nas jakikolwiek negatywny wpływ. W efekcie bierzemy pełną odpowiedzialność za własne wybory, jesteśmy zdecydowanie bardziej świadomi, łatwiej podejmujemy decyzje, które są zgodne z naszymi wartościami i potrzebami.

Asertywność to przeświadczenie, że nasze własne potrzeby, opinie, uczucia i przekonania są równie ważne, jak uczucia i potrzeby innych osób.

Asertywność w zarządzaniu

Asertywność w zarządzaniu

Każdego dnia managerowie mają na głowie multum spraw, które trzeba dowieźć. Mnóstwo oczekiwań ze strony pracowników, współpracowników i własnych przełożonych. Muszą podejmować decyzje szybko i pewnie. Asertywność stanowi więc jedną z głównych cech przywódczych – w innym razie wszyscy weszliby im na głowę. Umiejętność stawiania granic, oddzielania emocji oraz racjonalne i szybkie analityczne myślenie, to tylko kilka z ważnych elementów z zakresu kompetencji miękkich, z których korzystają.

Asertywności można się nauczyć, to nie jest cecha wrodzona, chociaż niewątpliwie niektórym przychodzi zdecydowanie bardziej naturalnie. Niemniej każdy może stać się pewnym siebie liderem – wymaga to nieco więcej pracy i treningu, aż znajdziemy się w punkcie, w którym poczujemy swoją siłę i pozycję.

Jak przekonać innych do swojego zdania?

Osoba na stanowisku kierowniczym niewątpliwie powinna być darzona zaufaniem. W ten sposób niemal zawsze pracownicy będą się zgadzać z jej decyzjami i chętnie realizować zadania według planu. W jaki sposób to zaufanie zdobyć?

Podejmowanie decyzji stanowi jeden z kluczowych elementów. Dzięki temu, że manager pokazuje, że wie, co ma robić, pracownicy czują się zaopiekowani i spokojni. Tym samym chętniej realizują cele organizacji, które również zostały wcześniej określone przez ich przełożonego.

Manager powinien być również pewny siebie i swoich decyzji, mieć wysokie kompetencje społeczne, wyrażać własne zdanie w sposób kulturalny, przyjmować krytykę z otwartą głową, nie oceniać oraz szanować odmienne spojrzenie swoich przełożonych. Taka relacja pozwala na budowanie silnych i chętnych do działania zespołów.

W ten, co do zasady, prosty sposób przełożony cieszy się zaufaniem, jest szanowany i lubiany. Tworzy przyjazne środowisko pracy, w którym pracownicy oraz współpracownicy nie boją się wyrażać swoich opinii czy prosić o pomoc. Zmniejsza się rotacja w zespole, a zwiększa lojalność.

Asertywność

Asertywność zdecydowanie należy do jednych z bardziej istotnych cech, jakie z założenia powinien posiadać lider-manager. Poza wymienionymi powyżej pozytywnymi aspektami, przyspiesza również podejmowanie kroków związanych z rozwiązaniem sytuacji kryzysowych czy problemów pojawiających się wewnątrz organizacji. Asertywny manager regularnie podejmuje próby zrozumienia sytuacji, a jego nadrzędnym celem jest dobro obu stron. Wspiera w rozwoju, szybko wyciąga wnioski, stanowi oparcie dla swoich pracowników.

Asertywność to zdecydowanie pożądana cecha, nie tylko wśród liderów.

Pułapka perfekcjonizmu 3 ważne cechy lidera

Zachęcam
do kontaktu