5 kroków budowania kultury organizacyjnej

Budowanie kultury organizacyjnej to swego rodzaju budowanie wizerunku firmy – jak chcesz, żeby była postrzegana, odbierana i jaką pozycje rynkową zajmowała. To również sposób na pracę w zgodzie ze sobą, w środowisku o podobnych wartościach oraz wśród osób, z którymi chcesz na co dzień przebywać.

Czym właściwie jest kultura organizacyjna?

Choć źródła podają wiele definicji, uznaje się nią za pewien zbiór norm, zachowań oraz systemów wartości i znaczeń, które są charakterystyczne dla firmy i stanowią element wyróżniający dane przedsiębiorstwo na rynku. Według literatury zarządzania, na kulturę organizacyjną składają się 3 poziomy:

  • artefakty – m.in. język, pewne charakterystyczne zachowania oraz przedmioty lub technologie,
  • wartości i normy – wspólne dla organizacji i ludzi cele i strategie, metody zarządzania firmą, wizerunek przedsiębiorstwa, a przede wszystkim cechy, którymi powinni wyróżniać się jego pracownicy,
  • założenia podstawowe – relacje międzyludzkie w organizacji oraz pomiędzy firmą a jej otoczeniem zewnętrznym.

Wszystkie powyższe poziomy kultury organizacyjnej powinny ze sobą współgrać, tworząc swego rodzaju synergię. Dzięki temu managerowie mają szansę efektywnie zarządzać swoimi zespołami i stopniowo osiągać cele przedsiębiorstwa. Gdy jednak dochodzi do nieporozumień i zaburzony zostaje co najmniej jeden z elementów, skutki odczuwalne są w całej organizacji.

kultura organizacyjna

Jak zbudować i pielęgnować kulturę organizacyjną w swojej firmie?

Krok 1

Pierwszym krokiem jest opracowanie planu oraz strategii działania. Osadzamy w czasie, co i kiedy powinno się zadziać. Następnie zatrudniamy pracowników na wybrane stanowiska, tworząc nowe środowisko pracy. Jednak warto podkreślić, że nawet najlepiej opracowana, solidna strategia działania się nie sprawdzi, jeśli pracownicy nie będą jej realizować. Można więc powiedzieć, że żeby przedsiębiorstwo mogło się rozwijać zgodnie z pierwotnym założeniem, potrzebne są wspólne cele i wartości, czyli jasno określone podstawowe elementy kultury organizacyjnej.

Krok 2

Misja i wizja przedsiębiorstwa potrafi sporo namieszać. Nie jest łatwo je określić, ale gdy są spójne z wierzeniami i intencjami, stanowią ogromną siłę organizacji. Misja potrafi doprowadzić do przewagi konkurencyjnej, ponieważ za nią idą ludzie o wspólnych wartościach – ujętych w kroku 1.

Krok 3

Na etapie, w którym mamy już ustalone zasady, regulaminy, misję oraz wizję, a także zatrudnionych odpowiednich ludzi, istotnym jest znalezienie sposobu na zaangażowanie pracowników w sprawy organizacji, ponieważ gdy utożsamiają się z wartościami przedsiębiorstwa, chętniej się rozwijają, a tym samym budują poczucie własnej wartości oraz pozycję zawodową.  Jednym z najbardziej skutecznych jest zaspokajanie potrzeb osobistych oraz zawodowych, dlatego tak ważny jest ciągły kontakt z zespołem, częste rozmowy, spotkania oraz zbieranie informacji o otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. W ten prosty sposób stają się częścią budowania kultury organizacyjnej.

Krok 4

Kultura organizacyjna będzie spójna tylko wtedy, gdy wszyscy pracownicy będą przestrzegać określonych w firmie zasad. Dlatego warto dbać o dobrą atmosferę, właściwą komunikację, na bieżąco rozwiązywać problemy oraz reagować w sytuacjach konfliktowych. A gdy zwykłe interwencje nie pomogą, warto rozważyć zmianę poszczególnych członków zespołu – być może są w teamie osoby o innych wartościach lub zmieniły im się w perspektywie czasu i przestały być spójne z misją i wizją danej organizacji.

Krok 5

To normalne, że gdy firma rośnie, problemy się mnożą. Ażeby zadbać o porządek, niezwykle ważne jest regularne weryfikowanie procesów. Kiedy tylko wystąpi problem, reaguj. Dzięki temu szybko  odnajdziesz jego źródło i z łatwością go rozwiążesz.

Zbuduj firmę o solidnym fundamencie. Bądź organizacją, w której ludzie chcą pracować. Doprowadź do sytuacji, w której jasno określona i silna kultura organizacyjna będzie miała realny wpływ na przewagę konkurencyjną Twojego przedsiębiorstwa!

Proces budowania zaufania Umiejętność delegowania zadań 

Zachęcam
do kontaktu